office@nedatravel.com, +359 52 620 208, +359 887 620 208
Неда Травeл – гр. Варна

Начало

 

„Неда Травел“ е туроператор, който от години работи като организатор на програми за почивка на море и планина в България за семейства с деца, ученически и младежки групи. Нашите творчески, оздравителни, спортни и фестивални програми са оставили много незабравими спомени в стотици детски сърца.

„Пътувай с приятели!“ е новото ни начинание, което започна с организацията на индивидуални и групови пътувания за приятели и цели да разширим кръга от любознателни и инициативни наши съмишленици с нестандартен подход към пътуването.
Преимуществото ни е, че сме готови във всяко пътуване да удоволетворим индивидуалните желания на нашите клиенти. Посоките ни ще са близки и по-далечни! Ще споделяме с вас информация за нови обекти и маршрути и ще очакваме и вие да споделяте с нас своето преживяване, своите снимки, своите емоции. Добре дошли в клуб „Приятели“ на „Неда Травел“.
 

Лиценз за туроператор и турагент Рег. № PK-01-7211 от 27.02.2014 г.
Застраховка „Отговорност на Туроператора“, „ЗД Евроинс“ АД

НЕДА ТРАВЕЛ ЕООД подписа договор № BG16RFOP002-2.092-0306-C01 от 21.12.2020 г.
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на Туризма, в
изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.092.


Наименование на процедура
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или
туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19

Код на процедура
BG16RFOP002-2.092

Наименование на проекта
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или
туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19

Кратко описание на проекта
Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или
туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19

Цел/и на проекта
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-
19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска
и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма

Резултати
Полученото финансиране подпомага дружеството като му осигурява устойчивост в
дейността. Със средствата са преодолени част от щетите нанесени от пандемията
COVID-19.

Срок на изпълнение: 3 месеца
Обща сума на безвъзмездната финансов помощ: 5 359,65 лв., от които 4 555,70 лв.
европейско и 803,95 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.